Caire

Vanaf 30 oktober 2012 is Caire verder
gegaan als ‘WeHelpen’.

Je vindt ons op www.wehelpen.nl.

Sinds de lancering van de b├Ęta versie van Caire.nu hebben
er vele ontwikkelingen plaatsgevonden binnen Caire. Een
belangrijke behoefte die vanuit de gebruikers van Caire naar voren
is gekomen, is een online agenda waarmee je de zorg rondom een naaste kunt organiseren. Voor ons een duidelijk signaal waar we hard mee aan de slag zijn gegaan.

Caire.nu is deze zomer samengegaan met Helpjemee.nl. Waar Caire een marktplaats biedt waar hulpvragers en hulpgevers met elkaar in contact komen, biedt Helpjemee een agenda met een logboek om de zorg rond dierbaren op een goede manier online te organiseren.

Gezamenlijk hebben we besloten om een coöperatie op te richten onder de naam WeHelpen. Een initiatief dat zich richt op een groter maatschappelijk doel en wel het stimuleren en verbinden van sociaal kapitaal en het verbinden van mensen om elkaar weer meer te gaan helpen.

Wij bedanken u hartelijk dat u heeft willen meewerken aan deze proefperiode en het vertrouwen dat u heeft gehad in Caire. En hopen dat we u met WeHelpen nog beter kunnen helpen bij het vinden en organiseren van uw hulp.

Hartelijke groet en take care!
Namens Caire en WeHelpen

Maaike Schnabel en Coen van de Steeg
Directie Coöperatie WeHelpen

Caire